Jazyk Jazyk
Filtrovat Filtrovat

Archeologie

EMAIL PDF

Před více než 100 tisíci lety, než se objevili první paleolitičtí lovci, území dnešního Polska bylo bahnité, pokryté zelenou rovinou, na které se pásly dinosauři. Nejslavnější z nich, silesaurus opolensis, neboli „slezský ještěr z Opola", jeden z nejstarších druhů plazů na světě, žil před 230 mln. lety v Krasiejowie!

Lekci rané historie Polska stojí za to začít návštěvou v Mineralogickém muzeu ve Szklarské Porębě. Jsou zde k vidění amonity, zkameněliny, vejce dinosaurů a odštěpky meteoritů jsou dalším zapadajícím do sebe elementem fascinujícího životopisu Země.

Archeologickými pokladnicemi jsou polské jeskyně. V Maszycké jeskyni byly objeveny otřesné pozůstatky po hostinách paleolitických kanibalů, v Niedźwiedziej (Medvědí) byly zase objeveny kostry jeskynních medvědů a v jeskyni v Obłazowé byl nalezen bumerang z mamutí kosti, který je nejstarší na světě.

Kmeny (ne pouze slovanské), které obývaly dnešní polské území, po sobě zanechaly celé osady (Biskupin, Truso a Ostrów Lednický, považován za kolébku rodu Piastů), doly (Krzemionki Opatowské) a místa náboženského kultu (Ślęża, Hora Św. Anny, Kopec Wisielců). Početné dochované hradiska dnes slouží archeologickým festivalům.

Stopy po bohaté historii Polska jsou zvlášť viditelné na pohřebištích. Na příklad Jaćwingové, kdysi obývající region Suwałek, pohřbívali své mrtvé pod místa zasypaná kameny.
Gótové putující přes Polsko nechávali za sebou tajemné kamenné kruhy v Odrách a Węsiorách. Kolekci překrásných artefaktů nalezených v Hrubieszovské kotlině, můžete obdivovat v Městském muzeu v Zamości. Vandalové: římské zázraky nalezené v knížecích hrobkách v roce 1937 ve Wroclavi.

Nejcennější archeologické nálezy se přemisťují do muzeí. Zlatá koruna s orly, část tzv. Średského pokladu, který se nachází ve sbírkách Národního muzea ve Wroclavi, je vystavena ve Slezské Středě (Środa Śląska). Abyste mohli spatřit jeden z nejvýznamnějších nálezů na polském území, scytyjský zlatý poklad z Witaszkowa, musíte se vydat až do Belina.

Více článků...

 • Hra na minulost

  Hra na minulost

  Západopomořanské: Stezka Posvátných hor

  Západopomořanské: Stezka Posvátných hor

  Biskupin - Osada stará tisíc let

  Biskupin - Osada stará tisíc let

 • Poklady pod zemí – výjimečné archeologické nálezy

  Poklady pod zemí – výjimečné archeologické nálezy

  Krzemionki – Neolitická osada a jurský park

  Krzemionki – Neolitická osada a jurský park

NALÉZT V DATABÁZI

Panoramata

mapa - Památky

Chcete-li se dozvědět více – zapište se k odběru našeho newsletteru

Ankieta prawa strona

Cookies