1 EUR = 4.27 PLN

V roce 2005 byl označen a uveden do provozu první úsek turistické stezky pro pěší, na kterém se nacházejí nejzajímavější památky vojenské architektury na východní straně ústí Świny. Vyhrazená stezka má na délku asi 4 km, vzhledem ke svému historickému a vzdělávacímu charakteru obdržela titul didaktická stezka. Stezka začíná v nejstarším a nejzajímavějším obranném objektu po levé straně řeky, na Východním pevnosti, která nese název také „Pevnost Gerharda”. Pro turisty je zde připravena spousta překvapení, např. klání o šavli komendanta, noční manévry, hledání pokladů. Pokud vyhledáváte originální zážitky, můžete několikrát v roce navštívit pevnost i v noci. Na pravém břehu jsou také postavené dvě pevnosti. Západní pevnost v sobě skrývá expozici několika děl, mořských min a torpéd. V sezónu se tu příležitostně konají jarmarky se starožitnostmi a trhy s vojenskými předměty pro sběratele. V pevnosti Anděla se konají výstavy malířství, soch, fotografií, hudební koncerty a setkání s poezií. U pevnosti se nachází střelnice, kde si můžete zastřílet z luku, samopalu a vzduchové pistole a zaházet si sekerou. Od 30. 4. do 1. 5. se v pevnosti odehrává celopolská historická slavnost Svátky ohně Beltan.

Na Wałeckém pojezeří se nachází turistická atraktivita, zajímavá zvlášť pro milovníky vojenství, jedná se o Pomořanský val. V období, kdy se Hitler připravoval na válku v roce 1934, se začalo intenzivně stavět opevnění táhnoucí se od Baltického moře v okolí Darłowa až k tzv. Międzyrzeckému opevněnému rajónu. Ke stavbě byly použity přírodní překážky jako jezera, bažiny, kopce a lesy a na úsecích mezi nimi se stavěly bunkry a kryty z oceli a betonu. V rajónu Nadarzyc, Wałcza a Strzalin vznikly kryty se speciální tloušťkou stěn 210 cm a stropu 190 cm, které obsluhovalo asi 80 vojáků. Byly vybaveny 1 dělem rychlopalné dělo střední ráže, 1 protipancéřové dělo, 2 těžké kulomety a minomet. Kryty byly od sebe rozmístěny ve vzdálenosti 400 – 600 m, aby bylo zaručeno pokrytí palbou celého bitevního pole. Terén v okolí byl zaminován a pokryt zátarasy ze stromů. Těžké a krvavé boje o dobytí Pomořanského valu začaly na počátku února 1945 a zakončily 10. února zajetím Mirosławca. Celá tíha prolomení Pomořanského valu připadla 1. Armádě polského vojska. Pomořanský val byl úplně prolomen 5. února 1945 na severním okraji jezera Dobre. Svědectvím oněch dní jsou pozůstatky zničených budov a krytů v lesích Wałeckého pojezeří. Jsou zde i muzejní expozice, dokonce tak pozoruhodné, jako ve Zdębicach, kde je výstava s názvem „Les jako svědek bojů o Pomořanský val“. K uctění památky této události se každý rok v první dekádě června organizuje na Wałeckém pojezeří Závod po stezce opevnění Pomořanského valu (pro pěší i cyklisty), kterého se účastní cca. 500 – 700 osob.

.

NAPLÁNUJTE SI TRASU

Naplánujte si výlet
Počet osob?
1
Na jak dlouho?
2 dní

Zapište se k odběru našeho newsletteru