Warsaw 26.1 ºC
Napište nám

UNESCO

ParkMuzakowski1170.jpg

Památky UNESCO: Ve výborné společnosti

Objekty označené logem UNESCO představují poklady nejvyšší kategorie. Polsku se podařilo na zařadit na seznam světového kulturního a přírodního dědictví šestnáct míst. Jedná se o pestrý soubor počínaje kostely, přes hrady a doly až po národní parky.

Polsko se poprvé zařadilo do tohoto elitní skupiny v roce 1978. Mezinárodní experti tehdy docenili Staré město v Krakově, jeho úžasné, od středověku nezměněné urbanistické členění.

Po Krakově se na seznamu ocitly centra dalších měst: Varšavy, Zámostí a Toruně. Hlavní město získalo uznání díky dokonalé poválečné rekonstrukci Starého města. Zamość uchvátila skvěle zachovanou renesanční zástavbou a Toruň - všudypřítomnou gotikou. Kromě měst byl zařazen také křižácký hrad v Malborku, jedna z největších gotických pevností na světě.

Na seznamu nechybí ani kostely. Vedle šesti dřevěných kostelíků Malopolska a Podkarpatí a kaplí v obci Kalwaria Zebrzydowska se na seznamu ocitly také kostely míru ze 17. století ve Svídnici a Javoru, které jsou pojmenované podle míru uzavřeného po třicetileté válce, na základě něhož je císař dovolil luteránům postavit za městem, ze dřeva, bez věží a pouze v průběhu jednoho roku.

Přírodními raritami jsou Bělověžský národní park, nejlépe dochovaný prales v této části Evropy a Mużakowský park na hranici Polska a Německa, překrásný park z 19. století ve anglickém stylu.

Mimořádným, fenomenálním místem je solný důl ve Veličce - středověký, nejstarší polský průmyslový závod, jemuž "šlape na paty" solný důl v obci Bochnia. Ke zcela samostatné kategorii pak řadíme koncentrační tábory v Auschwitz-Birkenau, doklad tragédie stovek tisíc Židů, Poláků, Romů a obětí jiných národností.

V roce 2006 byla zapsána vratislavská Hala století. Je to objekt, o kterém se učí studenti architektury na celém světě, typický příklad modernismu a velký technický úspěch německého architekta Maxe Berga, který na počátku 20. století postavil na svou dobu inovativní železobetonovou konstrukci.

Poslední zápisy proběhly v letech 2017 a 2019. Jde o olověné, stříbrné a zinkové doly v Tarnovských Horách a komplex pravěkých pazourkových dolů v obci Krzemionki.

 

Malbork - největší středověký  hrad Evropy
Cihlový zámek, dávné sídlo velmistra řádu německých rytířů, je největší  středověkou stavbou tohoto druhu v Evropě.
Hala století ve Vratislavi
Nestává se často, aby ani ne stoletá stavba byla řazena vedle egyptských pyramid a monumentálních středověkých hradů.
UNESCO Staré město Zámostí
Zámostí (Zamość), nazývaná renesanční perlou a městem podloubí, je bývalou pevností založenou v roce 1580, později obklopenou luxusní obytnou čtvrtí.
Mírové kostely v Jaworze a ve Świdnicy
V případě těchto kostelů je neobyčejná historie těchto staveb i perfektní provedení hrázděné konstrukce s úžasným polychromním provedením interiérů. Konají se v nich slavné varhanní koncerty.
Staré město v Krakově na seznamu UNESCO
Staré město v Krakově je jedním z nejcennějších architektonických souborů na světě.
Dřevěné kostely mezi Krakovem a Tatrami
Stezka Dřevěné architektury v Malopolsku vede kolem 237 architektonických dřevěných souborů. Prvky kostelů zastupují téměř všechny architektonické styly, počínaje gotickým, přes renesanční a barokní až po secesní.
Auschwitz - Birkenau
Na území okupovaného Polska vytvořili nacisté místo, které se stalo symbolem genocidy. V roce 1940 byl na přání Heinricha Himmlera vytvořen na předměstích Osvětimi komplex táborů známých pod názvem Auschwitz-Birkenau.
Bělověžský národní park
Jeden z nejstarších národních parků v Evropě vznikl v roce 1932 a nachází se v centrální části Bělověžského pralesa, který je známý po celém světě díky svým rozsáhlým nedotčeným lesům a zubrům.
Solný důl ve Wieliczce
Prohlídka dolu je poutí přes dvacet velkých komor na tříkilometrové prohlídkové trase. Zpřístupněné komory se nacházejí v hloubkách od 64 do 135 metrů.
Zebrzydowská kalvárie - pášijové mystérium
Kostel řadu benediktýnů v obci Kalwaria Zebrzydowska s klášterem a poutním parkem je uveden na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Zapište se k odběru našeho newsletteru