1 EUR = 4.27 PLN

UNESCO

ParkMuzakowski1170.jpg

Památky UNESCO: Ve výborné společnosti

Objekty označené logem UNESCO představují poklady nejvyšší kategorie. Polsku se podařilo na zařadit na seznam světového kulturního a přírodního dědictví třináct míst. Jedná se o pestrý soubor počínaje kostely, přes hrady a důl až po národní park.

Polsko se poprvé zařadilo do tohoto elitní skupiny v roce 1978. Mezinárodní experti tehdy docenili Staré město v Krakově, jeho úžasné, od středověku nezměněné urbanistické členění.

Po Krakově se na seznamu ocitly centra dalších měst: Varšavy, Zamoście a Toruně. Hlavní město získalo uznání díky dokonalé poválečné rekonstrukci Starého města. Zamość uchvátila skvěle zachovanou renesanční zástavbou a Toruň - všudypřítomnou gotikou. Kromě měst byl zařazen také křižácký hrad v Malborku, jedna z největších gotických pevností na světě.

Na seznamu nechybí ani kostely. Vedle šesti dřevěných kostelíků Malopolska a Podkarpatského regionu a kaplí Kalwarie Zebrzydowské se na seznamu ocitly také kostely Míry ze 17. století ve Svídnici a Jaworu, které jsou pojmenované podle míru uzavřeného po třicetileté válce, na základě něhož je císař dovolil luteránům postavit za městem, ze dřeva, bez věží a pouze v průběhu jednoho roku.

Přírodními raritami jsou Bělověžský národní park, nejlépe dochovaný prales v této části Evropy a Mużakowský park na hranici Polska a Německa, překrásný park z 19. století ve anglickém stylu.

Mimořádným, fenomenálním místem je solný důl ve Wieliczce - středověký, nejstarší polský průmyslový závod. Ke zcela samostatné kategorii pak řadíme koncentrační tábory v Auschwitz-Birkenau, doklad tragédie stovek tisíc Židů, Poláků, Romů a obětí jiných národností.

Posledním přírůstkem na seznamu z roku 2006 je wroclawská Hala století. Je to objekt, o kterém se učí studenti architektury na celém světě, typický příklad modernismu a velký technický úspěch německého architekta Maxe Berga, který na počátku 20. století postavil na svou dobu inovativní železobetonovou konstrukci.

 

Cihlový zámek, dávné sídlo velmistra řádu německých rytířů, je největší  středověkou stavbou tohoto druhu v Evropě.
Nestává se často, aby ani ne stoletá stavba byla řazena vedle egyptských pyramid a monumentálních středověkých hradů.
Zamość, nazývaný renesanční perlou a městem arkád, je pevností založenou v roce 1580 obklopenou luxusní obytnou čtvrtí.
V případě těchto kostelů je neobyčejná historie těchto staveb i perfektní provedení hrázděné konstrukce s úžasným polychromním provedením interiérů. Konají se v nich slavné varhanní koncerty.
Staré město v Krakově je jedním z nejcennějších architektonických souborů na světě.
Stezka Dřevěné architektury v Malopolsku vede kolem 237 architektonických dřevěných souborů. Prvky kostelů zastupují téměř všechny architektonické styly, počínaje gotickým, přes renesanční a barokní až po secesní.
Na území okupovaného Polska vytvořili nacisté místo, které se stalo symbolem genocidy. V roce 1940 byl na přání Heinricha Himmlera vytvořen na předměstích Osvětimi komplex táborů známých pod názvem Auschwitz-Birkenau.
Jeden z nejstarších národních parků v Evropě vznikl v roce 1932 a nachází se v centrální části Bělověžského pralesa, který je známý po celém světě díky svým rozsáhlým nedotčeným lesům a zubrům.
Prohlídka dolu je poutí přes dvacet velkých komor na tříkilometrové prohlídkové trase. Zpřístupněné komory se nacházejí v hloubkách od 64 do 135 metrů.
Kostel řadu benediktýnů v obci Kalwaria Zebrzydowska s klášterem a poutním parkem je uveden na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

NAPLÁNUJTE SI TRASU

Naplánujte si výlet
Počet osob?
1
Na jak dlouho?
2 dní

Zapište se k odběru našeho newsletteru