Warsaw 23.9 ºC
Napište nám
Dřevěné kostely mezi Krakovem a Tatrami

Stezka Dřevěné architektury v Malopolsku vede kolem 237 architektonických dřevěných souborů. Prvky kostelů zastupují téměř všechny architektonické styly, počínaje gotickým, přes renesanční a barokní až po secesní.

Dřevěná architektura představuje barvitý záznam dějin oblasti Malopolska. Mezi Krakovsko-čenstochovskou vrchovinou a Tatrami se dochovaly mimořádně cenné památky po starých polských vesnic a vesnic polské šlechty.

Stezka dřevěné architektury vytýčena a vyznačena v počtu 600 hnědých tabulek v oblasti Malopolska má téměř 1500 kilometrů délky. Tato naučná turistická stezka vás dovede k 237 architektonickým objektům ze dřeva. Jsou to sýpky, venkovské chalupy, krčmy a šlechtická hospodářská stavení, ale také objekty sakrální architektury. Dřevěné kostely jižního Malopolska a Podkarpatského regionu jsou souborem historicky cenných a architektonicky zajímavých staveb. Chráněné a ošetřované s velkým úsilím místními lidmi, a v poslední době také polským státem, se dochovaly do současné doby v dobrém stavu a představují druhý nejstarší soubor tohoto druhu dřevěných kostelů v Evropě, hned po norských sloupových kostelích, nazývaných Stavkirke.

Prvky kostelů zastupují téměř všechny architektonické styly, počínaje gotickým, přes renesanční a barokní až po secesní. Nejčastěji se jedná o srubové konstrukce. Nejstarší pocházejí ze 14. století. Z venku dominuje gotický sloh. Nejcennější kostely byly 3. července 2003 zapsány na prestižní seznam UNESCO.

Kostely sv. Michala Archanděla v Binarowé a Všech svatých v Bliznem jsou ceněny zejména za překrásné malby v interiéru a cennou výbavu. Kostel sv. Michala Archanděla v Dębně Podhalańském, stojící hned vedle rušné cesty z Krakova do Zakopaného, si po staletí zachoval svůj gotický vzhled. V Haczowě stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie – největší srubový kostel na světě. Kostel sv. Leonarda v Lipnici Murowané, obci známé krásnými velikonočními slavnostmi a řadou jiných předností, si dochoval prastaré, původní uspořádání interiéru. Netypického tvaru kostel sv. Filipa a sv. Jakuba v Sękowé byl vzorně obnoven.

Zvláštní pozornost věnujte střechám kostelů. Mnoho Poláků se snaží pokrývat střechy svých domů šindelem – střešními taškami se speciálně připravovaných dřevěných vlysů. Nikde se nemůže lépe podívat, jak profesionálně vyrobit a položit krytinu střechy.

Stezka dřevěné architektury to nejsou jen kostely. Provinční městečka oblasti Podhale budovaná ze dřeva podle nebe a polských zvyklostí mají dodnes čitelná středověká členění. Život jejich obyvatel probíhá v klidu, který občané polských velkých měst neznají. Zveme vás na putování po stezce, kde kromě vůně starého dřeva v interiéru kostelů nebo stavení můžete najít klid a závan dávných věků. Tato stezka se v Polsku neomezuje pouze na kostely Malopolského regionu. Pokladů dřevěné architektury – kostelů, pravoslavných kostelů, sídel nebo venkovských a hospodářských staveb je v Polsku mnoho. Jsou pýchou Polska a inspirují dnešní polskou architekturu.

Malopolská stezka dřevěné architektury má vlastní internetové stránky – http://szlak.wrotamalopolski.pl, které doporučujeme všem, které tato problematika zajímá. V malopolském vojvodství je stezka rozdělená na regionální úseky:
v okolí jurské vrchoviny a Osvětimi,

  • varianta Mogiła-Proszowice,
  • v oblasti kolem Visly,
  • v Podhalańsko-Pieninském regionu,
  • v oblasti Beskyd,
  • varianta Nowy Sącz-Limanowa
  • varianta Nowy Sącz-Krynica
  • a Krynicko-Gorlickém regionu

Podobné stezky vedou také přes Slezsko a Podkarpatskou oblast. Je čas vyrazit!

 

 

Zapište se k odběru našeho newsletteru