Warsaw 23.9 ºC
Napište nám

Národní parky

OjcowskPN_540_360.jpg

Národní parky zabírají sotva 1 procento teritoria Polské republiky. Ale jaké! Můžete v něm objevit všechno: hory, moře, jezera. Setkat se se zubrem, spatřit putující duny nebo strom, pod kterým odpočíval Jagelónský král.

Je jich celkem 23. Nejstarší z nich má již 86 let a nese název Białowieský národní park, zabírá kus panenského pralesa, teritorium ovládnuté největšími (zubry) a nejmenšími ( rejsci malí vážící jen několik gramů) evropskými savci. Park je proslulý také kvůli rekordnímu věku a rozměrům stromů. Říká se, že pod Dubem Jagielonského (obvod 550 cm, výška 39 m) Jagelónský král odpočíval na cestě do Grunwaldu.

Nejmladší z parků se nachází v ústí řeky Warty. Chráněná je část planiny pod Słońskiem zalitá vodou, kde žije víc než 250 druhů ptáků. 170 druhů zde zakládá hnízda a zbytek si tu dělá zastávku na cestě přes kontinent..

Největší, Biebrzańský národní park je skoro celý nasáknutý vodou; skládá se z řeky a pružných rašelinišť. Nejmenší, opravdu kapesní, Ojcowský národní park, je dvanáct kilometrů dlouhá část Údolí Prądnika plná vápenatých skal pohádkových tvarů, jeskyní a piastovských hradů.

Každý park je pokladnicí rekordů. Jeden ze dvou pralesů na světě sousedí s velkou metropolí, leží u Varšavy, v Kampinoském národním parku. Druhý se nachází v Nigérii. Na řeku Narew se z velké části vztahuje ochrana parku, neboť je jednou ze dvou anastomozujících řek na světě. A Národní park Stołové hory je jediným pásmem tabulových hor v Polsku!

V parcích, i když jsou územím chráněné přírody, se nalézají památky po historických údálostech. Sosnowica v Poleském národním parku je místem, kde mladý Kościuszko, zamilovaný do dcery majitele statku, dostal zabíjačkovou polévku. V Żelazové Woli se v sousedství Kampinoského národního parku narodil Fryderik Chopin.

Poláci nejraději navštěvují tyto národní parky: Wielkopolský, Tatrzańský a Krkonošský. Každý rok se zvětšuje počet zahraničních návštěvníků, kteří se zajímají především o „ptačí" parky: Słowińský, Biebrzańský, Narwiańský, Poleský a Národní park ústí Warty.

Nová turistická trasa ve Svatokřížském národním parku
Svatokřížský národní park otevřel v nedávné době pro turisty novou pěší trasu. Najdete ji v Jodłowském lese, má délku 16 km.
Národní park Babia Góra
Park chrání nejvyšší masiv Żywieckých Beskyd – tzv. Babí Horu (1725 m n. m.).
Bělověžský národní park
Vnitřní část pralesa je nejlépe zachovaným přírodním listnatým a smíšeným lesem evropských nížin.
Biebrzanský národní park
Tento park je svou rozlohou přes 59000 hektarů největší v Polsku. Chrání nejcennější část kotliny řeky Biebrza.
Bieszczadský národní park
V parku je chráněno nejvyšší pásmo horského masivu Bieszczady Zachodnie s nejvyšším bodem Tarnica (1346 m n. m.).
Národní park Tucholské bory
Park se rozkládá v poměrně malé, ale nesmírně cenné části rozsáhlého lesního areálu Tucholské bory, který se nachází na široké severopolské písečné rovině ledovcového původu. 
Ojcowský národní park
Park se nachází nedaleko Krakova a je známý bohatstvím svých geologických útvarů.
Pieninský národní park
Park chrání centrální část vápencového horského pásma Pieniny v jihovýchodním Polsku s nejvyšším vrcholkem Trzy Korony (982 m n. m.) a malebným kaňonem Dunajce.
Tatranský národní park
Park chrání členitý horský masiv Tatry s nejvyšší horou Rysy (2499 m n. m.). Jedná se o jediné horské pásmo alpínského reliéfu v Polsku.
Wolinský národní park
Byl založen v roce 1960 a pokrývá velkou část největšího polského ostrova Wolin s rozlohou téměř 5000 hektarů.
Drawenský národní park
Tento národní park je zajímavý svými výjimečnými přírodními a krajinnými hodnotami. Nachází se v severozápadním Polsku, v Myśliborsko-wałeckém pojezeří a na území Drawenského pralesa.
Gorecký národní park
Park chrání centrální část horského masivu Gorce v Západních Beskydech, ovšem bez jeho nejvyššího vrcholu Turbacz (1310 m n. m.).
Národní park Stolové hory
Součástí ochranného pásma parku jsou Stolové hory ve Středních Sudetech.
Kampinoský národní park
Park se nachází nedaleko Varšavy. Je to jediný národní park v Evropě a jeden ze dvou na světě, který se nachází v těsném sousedství hlavního města státu.
Krkonošský národní park
Park zahrnuje nejvyšší úsek pohoří Sudet – Krkonoše s nejvyšším vrcholem Sněžkou (1603 m n. m.).
Magurský národní park
Park byl zřízen v centrální části Nízkých Beskyd s horským hřebenem Magura-Wątkowska (846 m n. m.).
Narewský národní park
Nejcennější částí parku v severovýchodním Polsku jsou údolí řeky Narew a jejích přítoků.
Národní park Polesí
Park se nachází v Łęczycko-Włodawském pojezeří a je součástí tzv. Lublinského polesí na východě Polska.
Roztoczanský národní park
Park zahrnuje centrální část vysočiny Roztocze ve východním Polsku. Mírné svahy kopců protínají hluboké průrvy a rokliny.
Słowińský národní park
Zvláštností parku, který se nachází na pobřeží Baltského moře, jsou rozsáhlé oblasti pohyblivých písků. V některých místech písek odhaluje odumřelé lesy, pozůstatky lesních kultur zahubených pískem.
Świętokrzyský národní park
Park chrání především vysoké hřebeny pásma Góry Świętokrzyskie (Hory Svatého Kříže), zvaného někdy také Lysé hory.
Národní park Ústí Warty
Národní park Ústí Warty se nachází na území tzv. Toruňsko-eberswaldského praúdolí, nedaleko soutoku řek Warty a Odry.
Velkopolský národní park
Park se nachází asi 15 km jižně od Poznaně a chrání přírodní bohatství Velkopolského pojezeří.
Wigerský národní park
Nejzajímavějším prvkem tohoto parku v severovýchodním Polsku jsou jezera, největším z nich jsou Wigry.
Zapište se k odběru našeho newsletteru