Jazyk Jazyk
Filtrovat Filtrovat

Turistické regiony

EMAIL PDF

Tisíce jezer ukrytých mezi lesy a vedle věže bývalých křižáckých opevnění. Mezi horami roztroušené kopule pravoslavných kostelů. Polsko je fascinující mozaikou, vytvořenou z barevných, regionálních dílků.

Pláže, pobřežní srázy a přímořská letoviska a lázně na baltském pobřeží od ostrova Wolin až ke Kołobrzegu. Součástí této krajiny je také Drawská jezernatá krajina.

Ve východním Pomořansku najdete největší pohyblivé písečné duny v Polsku (Słowiński Park Narodowy), nejdelší poloostrov v Polsku (Helský) a největší počet tisů v Evropě (Bory Tucholskie). To vše kořeněné kašubským a kujavským folklórem a památkami po mennonitech na Żuławách.

Mazury jsou krajinou nejenom čtyři tisíc blankytných jezer, ale také hlubokých borových lesů a příjemných kajakářských řek. Turistiky láká Stezka velkých jezer, světově ojedinělý Ostródzko-Elbląský kanál s okolními křižáckými hrady a pruskými lesovnami.

Suwalský region na jihovýchodním pohraničí Polska zaujme krásou ledovcem modelované krajiny s bohatou polsko-rusko-litevskou kulturou.

Střední pruh Polska zaujímá Velkopolsko, kolébka polského státu, přilehlého Lubuského regionu, plochého jako stůl Mazowsze, oblasti kolem Lodže a Podlesí, krajiny divoké přírody, multikulturních příhraničních městeček a vesnic s krásnými pravoslavnými kostely.

Slezsko v jihozápadní části Polska se dělí na Dolní Slezsko s centrem ve Wroclawi, Dolní Slezsko se sídelním městem Katovicemi, opolské Slezsko s Opolí. Je to region s průmyslovou výrobou, ale nechybí zde ani přírodovědně cenné lokality, jako jsou Dolnoslezské bory, Sudety, Slezské a Żywiecké Beskydy.

Výjimečně hojně je přírodními krásami obdařeno Malopolsko. Beskydská horská pásma a Jura krakovsko-čenstochovská s piastovskými zříceninami zde sousedí s historickými městy Lubelského regionu, průmyslovými krásami Świętokrzyské oblasti a přírodovědně cenným územím kolem Roztocze a mokřadním Polesím.
Podhale, domovina horalů, se táhne od Tater k Oravě a Spiši. Hlavním střediskem oblasti je Zakopane. Podkarpatskou oblast si spojujeme s Nízkými Beskydy a Bieszczadami s roztroušenými dřevěnými pravoslavnými kostely, památkami po etnických skupinách Lemků a Bojků.

Odkazy:

 

 

Více článků...

 • Vikingové a nejvyšší pobřežní srázy v Polsku - ostrov Wolin a okolí

  Vikingové a nejvyšší pobřežní srázy v Polsku - ostrov Wolin a okolí

  Opolský region - nejenom festival

  Opolský region - nejenom festival

  Warmia a Mazury – krajina jezer a středověkých památek

  Warmia a Mazury – krajina jezer a středověkých památek

 • Mazowiecký region - největší polské vojvodství

  Mazowiecký region - největší polské vojvodství

  Kladská kotlina

  Kladská kotlina

  Tatry

  Tatry

 • Dolnoslezský region - turistické Eldorádo

  Dolnoslezský region - turistické Eldorádo

  Západopomořansko - výhledy, perspektivy

  Západopomořansko - výhledy, perspektivy

  Sudety

  Sudety

NALÉZT V DATABÁZI

Panoramata

Zobrazit na mapě

Chcete-li se dozvědět více – zapište se k odběru našeho newsletteru

Ankieta prawa strona

Cookies