Warsaw 26.1 ºC
Napište nám
Białystok – hlavní město Podlasí na Via Baltica

Erb Białystoku odkazuje na multikulturní tradice regionu a představuje polského orla a znak Polsko-litevské unie. Ve městě žije největší skupina pravoslavných křesťanů a vyznávačů islámu v Polsku. Město je také střediskem sdružení Tatarů.

Białystok je největším městem severovýchodního Polska (294 000 obyvatel) a střediskem regionu Podlesí (Podlasie). Město leží u mezinárodní silniční trasy vedoucí do baltských zemí – Via Baltica. Ve městě žije největší skupina pravoslavných křesťanů a vyznávačů islámu v Polsku. Město je také střediskem sdružení Tatarů. Již samotný erb Białystoku odkazuje na multikulturní tradice regionu a představuje polského orla a znak Polsko-litevské unie.

Dějiny Białegostoku jsou velmi úzce spojeny s dějinami jednoho z nejbohatších polských šlechtických rodů, s Branickými. Turecký posel, který Białystok navštívil v roce 1755 podal po návratu zprávu, že v Lechistanu viděl dva krále – většího a menšího (měl na mysli Branického), „ale ten menší má větší vážnost a význam“. A opravdu barokní rezidence Jana Klemense Branického vzbuzuje i dnes respekt. Magnát měl dokonce soukromou Vojenskou stavební a inženýrskou školu. Na tomto dvoře pobývali polští králové August II., August III., Stanislav August a císař Josef II. Habsburský. Ukrýval se zde před revolučními zmatky také budoucí král Francie Ludvík XVIII. V Białymstoku je také řada jiných památek z období baroka, např. pravoslavný kostel sv. Maří Magdaleny nebo měšťanské domy a kláštery. Devatenácté století a začátek 20. století je obdobím dynamického rozvoje bialostockého průmyslu. Vznikla řada továren a rezidencí průmyslníků a do 1. světové války několik desítek městských šlechtických rezidencí.

K nejvýznamnějším památkám Białegostoku patří :

 • Palác Branických s nejlépe dochovanou barokní zahradou,
 • Dom Koniuszego (Dům podkoního) z roku 1771,
 • Palác Lubomirských v dojlidzkém parku,
 • městské paláce továrníků z počátku 20. století, např.: Palác Chaima Nowika,
 • katedrální komplex Nanebevzetí Panny Marie (tvořený novogotickou katedrálou, pozdně renesančním kostelem, nejstarší zděnou stavbou v Białymstoku a barokní farou postavenou v roce 1761),
 • zednářská lóže,
 • Radnice,
 • pravoslavný kostel z 19. století zasvěcený sv. Mikuláši Divotvůrci, 
 • Kostel Krista Krále a sv. Rocha – jeden z prvních modernistických kostelů na světě. 

Dědictví Białegostoku je také světovým dědictvím. Zde se v roce 1859 narodil Eliezer Lewi Samenhof. Proslavil se jako Ludvík Zamenhof, dobrý oční lékař a tvůrce esperanta. Z židovské komunity z Podlesí pochází řady významných postav, mezi jinými jeden z premiérů Izraele Icchak Szamir. Bohužel, téměř všichni Židé z Bialegostoku zahynuli během 2. světové války. 

V Bialymstoku žije také více než 2000 muslimů. Působí zde například Islámské centrum, Dům modlitby, Muslimské sdružení kulturní formace a nově vzniká Centrum islámské kultury a mešita. Muslimové na Podlesí bydlí od 17. století, kdy se zde byli tatarští válečníci usídlení polskými králi Janem Kazimírem a Janem III. Sobieským. V Bialymstoku žije kolem 1800 etnických Tatarů. V nedalekých Kuszynianech a Bohonikach jsou činné dvě mešity.

Bialystok je světově významným centrem profesionálního loutkového umění a významným univerzitním střediskem východního Polska. Je zde také řada velkých regionálních a specializovaných muzeí a alespoň 19 galerií umění. V nedalekém Supraśli bylo nedávno otevřeno ultramoderní Muzeum ikon.

Białystok leží v oblasti zelený plic Polska, na hranici pralesa Puszcza Knyszyńska, známého průzračně čistými prameny. Na katastru města se ocitl fragment Národního parku řeky Narwy. Velmi blízko je odtud do celosvětově proslulého národního parku Bělověžského pralesa a Biebrzanského národního parku.

Białystok byl jako první polské město zařazen do mezinárodního projektu Sítě zdravých měst Světové zdravotnické organizace.

Do najważniejszych zabytków należą:

 • Pałac Branickich z najlepiej zachowanym ogrodem barokowym,
 • „Dom Koniuszego" z 1771 roku,
 • pałac Lubomirskich w dojlidzkim parku,
 • miejskie pałace fabrykantów z początków XX stulecia,
 • zespół katedralny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (składający się z neogotyckiej katedry, późnorenesansowego kościoła – najstarszej murowanej budowli w Białymstoku i barokowej plebanii zbudowanej w 1761 roku),
 • loża masońska,
 • ratusz,
 • XIX wieczna cerkiew prawosławna p. w. św. Mikołaja Cudotwórcy,
 • kościół p. w. Chrystusa Króla i św. Rocha – jeden z pierwszych na świecie kościołów modernistycznych.
Zapište se k odběru našeho newsletteru