Warsaw 21.1 ºC
Napište nám

V Kielcích se protíná mnoho turistických stezek, propojujících památky z každého historického období Polska.

Kielce ležící v Świętokrzyských horách jsou hospodářským a turistickým centrem regionu.

Známá legenda spojuje vznik Kielc s událostí, která se stala před více než 900 lety Měškovi, synu Boleslava Smělého. Kníže, unavený lovem v hlubokých jedlových lesích a hledáním svých ztracených společníků, usnul a zdálo se mu, že se mu loupežníci snaží vlít do úst jed. V tom se náhled zjevil sv. Vojtěch, který na zemi namaloval spletitý vzor a ten se proměnil v pramen vody, která této oběti snových představa dala nadlidskou sílu.

Měšek se vzbudil a všiml si, že odpočívá u pramene a vedle něho leží obrovské sněhobílé kly. A od těchto záhadných klů pochází název Kielce. Voda z pramene ve snu Měška posilnila (odtud název Silnica) a proto pak rychle našel své druhy. Na památku této události zde Měšek založil město a postavil dřevěný kostel zasvěcený svatému Vojtěchovi. Dodnes na tomto místě stojí církevní komplex, v dnešní podobě pocházející z dob baroka.

Kielce jsou městem se zvláštním vztahem k přírodě. Na území města je 5 přírodních rezervací a v nejbližším okolí je Świętokrzyský národní park, chránící vrchovinné jedlové lesy a kamenné sutě. Velmi pestrou geologickou strukturu Świętokrzyských hor prezentuje Muzeum geologických sbírek. Na svazích kolem města vniklo několik lyžařských vleků.

V Kielcích se protíná mnoho turistických stezek propojujících památky z každého historického období Polska. K nejstarším patří neolitický křemencový důl v Krzemionkach Opatowskich. Nelze nezmínit klášter v Łysici, hrad v Chęcinách a Muzeum kieleckého venkova v Tokarni. Zajímavá je také návštěva muzeí přímo ve městě. Největším z nich je pobočka Národního muzea v centru města – Palác krakovských biskupů. Jelikož dějiny Kielc úzce souvisí s dějinami biskupství, pro získání plnější představy o historii města navštivte také Diecézní muzeum. Chcete-li poznat v jakých podmínkách žila polská šlechta a sedláci, navštivte mimořádně romantických Dvůr rodu Laszczyků, postavený z modřínového dříví. Právě zde, ve Świętokorzyských horách, roste zvláštní typ tohoto velmi ceněného jehličnanu. Larix polonica – modřín polský – můžete vidět i jinde v Polsku, ale tady byl popsán jako samostatný druh.

Světově unikátní sbírky shromažďuje Muzeum hraček a zábavy. Každodenně v pravé poledne z hodinové věže obchodního domu, ve kterém muzeum sídlí, vylétá místo obvyklé kukačky místní vědma Baba Jaga z nedalekého Lysé hory. Dětem, a nejen jim, doporučujeme zejména sbírku žab manželů Rusieckých a zdejší dětský koutek. Pobočky nabízí neustále inovované workshopy a výtvarné činnosti pro děti i rodiče. Navštivte někdy internetové stránky muzea a informujte se o nových akcích a expozicích.

Zcela odlišný charakter má muzeum v bývalé kielecké věznici, řízené německým Gestapem, sovětským NKVD a polskou socialistickou státní bezpečností. Muzeum národní paměti připomíná těžké období (1939-1956) pronásledování Poláků.

Díky rozvinutému průmyslu, výhodné poloze a univerzitním tradicím je město také známým střediskem obchodních setkání během veletrhů a výstav. Veletrhy Kielce, které pořádají téměř 30 odvětvových veletrhů ročně, spojených s vědeckými konferencemi a prezentacemi, vytvářejí vhodné příležitosti pro navazování obchodních kontaktů.

Další informace najdete na Kielce travel portal

Zapište se k odběru našeho newsletteru