Warsaw 25 ºC
Napište nám
Toruň

Toruň měla to štěstí, že během 2. světové války nebyla zničena. Díky tomu je dnešní Toruň opravdovou pokračovatelkou té pradávné. V Toruni se každodenní život 21. století odehrává mezi gotickými zdmi, v komnatách zdobených neopakovatelnými polychromiemi, a pod renesančními klenbami. Toruň získala městská práva od Křižáků hned dvakrát. Poprvé je získalo Staré město, středisko obchodu, v roce 1233, podruhé Nové město, centrum řemesel, s vlastním náměstím a farou v roce 1264, a to z důvodu přílivu osadníků z různých zemí.

V Toruni jsou dějiny všudypřítomné. Když jedete autem přes most na řece Visle v současnosti, můžete se kochat tím samým výhledem, jako lidé před 800 lety, když přijížděli na koních. V Toruni uslyšíte znění středověkého zvonu Tuba Dei (Zvon Boží). Zvon odlitý v roce 1500 visí dodnes v katedrále svatých Janů v Toruni. Sedmitunový zvon je tak dobře provedený, že ho dokáže rozhoupat dokonce i dítě.

Přijet do Toruně jen na pár dní je jako přečíst z celé knihy pouze obálku. Ani v tomto městě pro vás nemůžeme vybrat jen ta nejzajímavější místa. Toruň ve zkratce neexistuje. Na každém rohu tady na vás čekají překrásné památky. Během procházky po toruňských uličkách na vás bude dýchat gotika a do rytířských časů vás přenese všudypřítomná červená cihla. Toruň je svým způsobem strojem času.

Masivní stěny i prvky fasády, úsporné zdobení, použití glazurované, barevné cihly, ozdoby na štítech staveb, dekorativní hvězdové klenby, to vše jsou charakteristiky gotických staveb ve městě.

V Toruni zanechaly své krásné stopy jak renesance, tak baroko. Renesanční jsou fasády patricijských činžovních domů i fasáda paláce Dubských. Měšťanský dům Pod Hvězdou je vyzdoben rytými ornamenty, charakteristickými pro slučování kamenných a cihlových prvků a portálů.

Architekturu baroka zase můžete vidět na kamenných portálech, členitých fasádách a štítech či širokých oknech se zdobnými rámy. V interiérech barokních staveb se dochovaly mramorové podlahy, obložení i polychromované stropy.

Když obdivujeme místní architekturu, nelze pominout secesi, kterou můžete vidět na fasádách činžovních domů i zdobení Horzicovo divadlo, ani eklekticismus, který je nejvíce vidět na Bydhošťském předměstí a neostyly – Artušův dvůr (neorenesance) a Říššká banka (neomanýrismus).

V letech 1878-1914 byla Toruň přestavěna na tvrz. Město je dodnes obehnáno dvojitou obrannou zdí, vnější nízkou a vnitřní vysokou zdí, mezi nimiž je vodní příkop. K obraně města sloužilo 15 pevností před branami města. Pevnost IV, dříve York, dnes pevnost Żółkiewského, je dostupná pro veřejnost.

Vjezd do města vedl skrze brány. Dodnes se dochovaly čtyři z nich: brána svatého Ducha (Klášterní), Mostní brána, Námořní brána a Caesarův oblouk -  brána v barokním měšťanském domě, který své jméno získal po architektovi Karlovi Caesarovi.

Toruň měla až 54 pevností! Dnes můžeme obdivovat jen několik z nich. Křivá věž, jejíž odchylka od svislice činí až 146 cm, při výšce 15 m, Monstrance, Kočičí hlava a Kočičí ocas, podle legendy o kočce, která bránila město. Strážná věž, Holubník, podle pruských poštovních holubů a Jeřáb – pevnost i přístavní jeřáb současně.

Za obrannými zdmi si určitě prohlédněte radnici na náměstí Starého města, jednu z nejkrásnějších v Evropě. Radnice pochází ze sklonku 14. století, postavil ji mistr Ondřej na základě privilegia vydaného samotným Konrádem von Wallenrod. V 17. století k ní byla dobudována nástavba s manýristicky vyzdobeným štítem a věžičkami. Dnes se na radnici, která připomíná vlámskou architekturu, nachází Krajské muzeum  www.muzeum.torun.pl. Můžeme zde vidět bohaté sbírky gotického umění a také originální formy na pečení perníků i toruňské mince. V Královském sále z roku 1454, kde pobývali téměř všichni polští králové a jeden z nich – Jan Obracht zde i zemřel, se nachází nejstarší výčet polských panovníků.

Ze všech nádherných a jedinečných měšťanských domů v Toruni, je pro turisty nejlákavější dům Mikuláše Koperníka, dnešní astronomovo muzeum a současně barokní dům Pod Hvězdou s krásně zdobenou žlutou fasádou, štukovými ornamenty s motivy květin a ovoce a vyobrazením osmicípé hvězdy. Zajímavostí je, že v roce 1495 byl majitelem domu známý italský humanista, diplomat, básník, vychovatel a učitel synů krále Kazimíra Jagellonského, Filippo Buonaccorsi, známý také jako Kallimach. Nyní se Pod Hvězdou nachází Muzeum umění dálného východu.

V okázalé budově Artušova dvoru se dnes nachází Kulturní centrum a sídlí zde Toruňský kamerální orchestr. Budova je výjimečná tím, že má velká, půlkruhová okna a dvě nárožní věžičky se špičatými helmicemi.

Nádhernou vzpomínkou na blahobyt města jsou sýpky, do konce 17. století stavěné z cihel, později již byly omítnuty. Dnes je za nejkrásnější gotickou sýpku v Polsku považován toruňský kolos na ulici Piekary 4, tou nejzajímavější z nich je nicméně barokní, sousední sýpka na ulici Piekary 2. Nejstarší, pocházející z počátku 14. století, je gotická sýpka na ulici Podmurna 1. V současnosti slouží pro bydlení i jako hotely.

Na jižním břehu řeky Visly se nachází ostrov Kępa Bazarowa. Ostrov je na evropské poměry jedinečnou chráněnou krajinnou oblastí uprostřed města. Výhled z ostrova bere dech všem turistům a je velkou inspirací pro umělce. Když k tomu ještě přidáte noční osvětlení města, máte před sebou Toruň v plné kráse.

Toruň hrála i v kultovních filmech! Film Rejs z roku 1970 (Plavba) připomíná pamětní tabule na Filadelfském bulváru. V baru Miś, v domě na Staroměstském náměstí, najdete propagandistická hesla na stěnách i neopakovatelnou lžíci na řetízku s přišroubovanou ke stolu hliníkovou miskou.

Toruň je strojem času.

 

 

Zapište se k odběru našeho newsletteru