Warsaw 26.1 ºC
Napište nám
Poznaň a jeho atrakce

Poznaň s téměř šesti sty tisící obyvateli je hlavním městem Velkopolska. Je důležitým hospodářským, obchodním, vědeckým, kulturním a turistickým centrem západního Polska.

Poznaňská radnice 

 Tato jedna z nejkrásnějších světských renesančních staveb (nejenom Polska) je symbolem města. Zvláště nápadná je třípatrová arkádová lodžie fasády. Turisté se zde sjíždějí nejen, aby v pravé poledne pozorovali kůzlata trkající se na radniční věži, ale aby tuto stavbu poznali nejen z venku, ale i Muzeum dějin města Poznaně sídlící uvnitř. Nejkrásnější je Velká síň nazývaná také Sálem obrození, ve které dva pilíře podpírají kopulovou klenbu zdobenou kazetami s polychromními reliéfy zobrazujícími erby, biblické a mytologické scény, exotická zvířata, planety.

Studánka Bamberky
Studánka Bamberky na Starém rynku připomíná Bambery, kteří přišli do Poznaně v první polovině 18. století z německého Bamberka na žádost vedení města, aby osídlili poznaňské vesnice, vylidněné po severní válce a epidemii cholery. Postupně se polonizovali; uchovali si však některé zvyky a krásné, typické kroje. Na stavbu studánky přispěl v roce 1915 bamberský rod Goldenringů, zabývající se obchodem s vínem. Každou první srpnovou sobotu si při ní potomci Bamberků sdružení ve Spolku poznaňský Bamberků připomínají živou slavností příchod svých předků do Poznaně.

Palác Działyńských

 Barokně-klasicistní palác zdobený reliéfy, s pelikánem s rozprostřenými křídly ve štítu, prodala Anna Gurowska v roce 1808 svému synu Xaveru Działyńskému. Od té doby byl v rukou rodu Działyńských do roku 1872, kdy po smrti posledního člena rodu Jana přešel do rukou jeho synovce Vladislava Zamoyského. Tento pak v roce 1925 palác i s kórnickými majetky převedl do vlastnictví polského státu. Dnes je v paláci Kórnická knihovna Polské akademie věd a v krásném Červeném sálu, nazývaným také Malinovým, se konají přednášky, setkání literátů a koncerty komorní hudby.

Farní kostel

Farní kostel sv. Stanislava biskupa je příkladem barokní architektonické památky nejvyšší hodnoty. Jako jezuitský chrám byl stavěn po etapách od roku 1651 do roku 1725 a dokončován do poloviny 18. století, s bouráním částí městských hradeb a zasypáváním hradebního příkopu. Nádherný hlavní oltář navrhoval Pompeo Ferrari. Jedná se o trojlodní chrám s emporami nad bočními loděmi a obrovskými sloupy v hlavní lodi. Monumentalita, pompéznost, intenzita sochařské, štukatérské a malířské výzdoby... to vše se vzájemně prolíná, vytváří ideálně dopracovaný celek. Nezvyklá hra světel působí, že máte pocit jakoby se v chrámu neustále vznášela jemná mlha.

Katedrála na Tumském ostrově 

Katedrála svatých apoštolů Petra a Pavla na Tumském ostrově, nejstarší části Poznaně, je kolébkou polského státu a polské církve, svědkem od úsvitu dějin a pohřebištěm Piastovců - Měška I., Boleslava Chrabrého, Měška II., Kazimíra Obnovitele a Přemysla II. Ačkoli se dodnes v podzemích katedrály dochovaly předrománské a románské zbytky (včetně fragmentů křtitelnice a domnělých hrobek Měška I. a Boleslava Chrabrého), dnes má tvar gotické třílodní baziliky z 15. století s ochozem kolem presbytáře a věncem kaplí.

Zlatá kaple

 Škody způsobené během 2. světové války, zejména na hlavní lodi katedrály, způsobily, že část její výbavy byla doplněna mobiliářem přivezeným ze Slezska. Ze Slezské hory pochází gotický oltář z roku 1512, ze Zhořelce vyřezávané lavice pro duchovní z 16. století a z Milicze kazatelna a křtitelnice z 18. století. Nejméně během války utrpěly boční kaple v katedře, včetně té nejslavnější Zlaté kaple postavené v 19. století z příspěvků lidí během trojího rozdělení Polska. V kapli s bohatou byzantskou výzdobou je umístěn novogotický sarkofág prvních polských panovníků se sochami sv. Petra a Krista, pocházejícími z hrobky vybudované králem Kazimírem Velikým, a sochami obou vládců.

Kostel Panny Marie

V místě, kde se nacházela kaple Doubravky, ženy Měška I., byl podle tradice v 1. polovině 15. století pozdně gotický kostel Nejsvětější Panny Marie. Štíhlý a vysoký kostel, vystavěný z červených cihel, je dodnes jednou z nejkrásnějších gotických památek ve Velkopolsku. Hvězdnatá klenba, završující lodě chrámu, stále působí ohromným dojmem. Několik posledních let je kostel konstrukčně zpevňován. Než budou tyto práce dokončeny, nebudou moci archeologové zahájit průzkum této památky. A je to právě zde, kde byly v létě roku 1999 objeveny fragmenty paladia Měška I.

Psalterium
Hned vedle kostela Panny Marie stojí Psalterium, pocházející z počátku 16. století, tedy dům kněží-žalmistů, kteří zpívali v katedrále žalmy. Psalterium bylo vybudováno na místě dřívější kanovnické kurie jedním z nejvýznamnějších duchovních, biskupem Janem Lubrańským, jehož erb Godziemba je dodnes vsazen do východní fasády.

 

Zapište se k odběru našeho newsletteru