Warsaw 6.1 ºC
Napište nám
Świętokrzyský region - staré hory a technické památky

Čarodějnice, zkamenělí poutníci, mumie téměř jako z egyptských hrobek. Technické památky z doby kamenné, železné a současnosti. V pozadí jedna z nejstarších krajin v Polsku. Má ještě někdo zájem navštívit świętokrzyské vojvodství.

Sídelním městem Świętokrzyského vojvodství jsou Kielce. Město, rozkládající se podobně jako Řím na sedmi návrších, je proslaveno nejen palácem krakovských biskupů a katedrální bazilikou, ale také Muzeem hraček.

V sousedství Kielc se nachází ruiny hradu v Chęcinách a komorní, ale díky tomu rozhodně nejkrásnější jeskyně v Polsku, jeskyně Raj se soustavou chodeb a prostor s krápníkovou výzdobou - stalagmity, stalaktity, stalagnáty a drapériemi.

V centru regionu leží Góry Świętokrzyskie - Svatokřížské hory. Jejich hlavní pásmo Łysogóry s nejvyšším vrcholem Łysicí je známé svahy s výskytem kamenných polí, jedlových lesů a ..... sletů čarodějnic. Zajisté pro zachování rovnováhy byl na sousedícím vrcholu Svatém Kříží, podle něhož je horské pásmo pojmenováno, zřízen poutní kostel, k němuž putovali polští králové. Jednou z atrakcí je krypta se skleněnou rakví s anonymními mumifikovanými pozůstatky. Hovoří se, že jsou to tělesné pozůstatky strašného Jaremy Wiśniowieckého.

Na východním okraji Świętokrzyského vojvodství, v okolí Sandomierze, jsou nejstarší polské hory Pepřové hory (Góry Pieprzowe) čítající 500 mil. let. Erodované a rozpadající se tak, že skutečně připomínají pepř, představují evropsky unikátní geologickou, přírodní rezervací porostlou šípkem.

Świętokrzyský region skrývá také technické památky. Nejstarší jsou kamenolomy křemene v Krzemionkách Opatowských, kde se již před pěti tisíci lety řadily fronty troglodytů z celé Evropy. Po útvary z proužkovaného křemene.

Nějakých 3 tisíce lety později začala v Nowé Slupi výroba železa v primitivních pecí s otevřeným ohništěm a v 18. a 19. století v okolí Końských vznikl Staropolský průmyslový obvod. Jeho největšími atrakcemi, podobně jako velké vodní kolo ve Sielpi, huť na dřevěné uhlí v Chlewiskách a výrobní závod železných topůrek v Maleńci, dnes zpřístupněný pro turisty.

Více:

Zapište se k odběru našeho newsletteru