1 EUR = 4.27 PLN

Turistické regiony

Created with Snap
DOLNOSLEZSKÝ REGION
KUJAVSKO-POMOŘANSKÝ
LUBELSKÝ REGION
LUBUSKÝ REGION
LODŽSKÝ REGION
MALOPOLSKO
MAZOWIECKÝ REGION
OPOLSKÝ REGION
PODKARPATSKÝ REGION
PODLASKÝ REGION
POMOŘANSKO
SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ
ŚWIĘTOKRZYSKÝ REGION
WARMIA A MAZURY
VELKOPOLSKO
ZÁPADOPOMOŘANSKO

Tisíce jezer ukrytých mezi lesy a vedle věže bývalých křižáckých opevnění. Mezi horami roztroušené kopule pravoslavných kostelů. Polsko je fascinující mozaikou, vytvořenou z barevných, regionálních dílků.

Pláže, pobřežní srázy a přímořská letoviska a lázně na baltském pobřeží od ostrova Wolin až ke Kołobrzegu. Součástí této krajiny je také Drawská jezernatá krajina.

Ve východním Pomořansku najdete největší pohyblivé písečné duny v Polsku (Słowiński Park Narodowy), nejdelší poloostrov v Polsku (Helský) a největší počet tisů v Evropě (Bory Tucholskie). To vše kořeněné kašubským a kujavským folklórem a památkami po mennonitech na Żuławách.

Mazury jsou krajinou nejenom čtyři tisíc blankytných jezer, ale také hlubokých borových lesů a příjemných kajakářských řek. Turistiky láká Stezka velkých jezer, světově ojedinělý Ostródzko-Elbląský kanál s okolními křižáckými hrady a pruskými lesovnami.

Suwalský region na jihovýchodním pohraničí Polska zaujme krásou ledovcem modelované krajiny s bohatou polsko-rusko-litevskou kulturou.

Střední pruh Polska zaujímá Velkopolsko, kolébka polského státu, přilehlého Lubuského regionu, plochého jako stůl Mazowsze, oblasti kolem Lodže a Podlesí, krajiny divoké přírody, multikulturních příhraničních městeček a vesnic s krásnými pravoslavnými kostely.

Slezsko v jihozápadní části Polska se dělí na Dolní Slezsko s centrem ve Wroclawi, Dolní Slezsko se sídelním městem Katovicemi, opolské Slezsko s Opolí. Je to region s průmyslovou výrobou, ale nechybí zde ani přírodovědně cenné lokality, jako jsou Dolnoslezské bory, Sudety, Slezské a Żywiecké Beskydy.

Výjimečně hojně je přírodními krásami obdařeno Malopolsko. Beskydská horská pásma a Jura krakovsko-čenstochovská s piastovskými zříceninami zde sousedí s historickými městy Lubelského regionu, průmyslovými krásami Świętokrzyské oblasti a přírodovědně cenným územím kolem Roztocze a mokřadním Polesím.
Podhale, domovina horalů, se táhne od Tater k Oravě a Spiši. Hlavním střediskem oblasti je Zakopane. Podkarpatskou oblast si spojujeme s Nízkými Beskydy a Bieszczadami s roztroušenými dřevěnými pravoslavnými kostely, památkami po etnických skupinách Lemků a Bojků.

Odkazy:

 

 

Wolin je největším polským ostrovem vyčnívajícím ze zeleně lesů, obklopeným krásnými plážemi s vysokými pobřežními srázy (klify).
Jediné evropské chráněné přírodní území sousedící s hlavním městem státu se nachází v mazowieckém vojvodství. Kampinoský národní park se dotýká hranic hlavního města a je ...
Západopomořanský region má oproti celému zbytku Polska jednu základní výhodu - Balt. Vojvodství, ačkoli je nížinné...
Oblasti Kladské kotliny na jihozápadě Polska je turisty a hosty hodně navštěvovaný díky výskytu pramenů léčivých minerálních vod a slatinišť....
Velkopolské vojvodství to nejsou jen Rogalin, Kórnik nebo Hnězdno.
Poznáváte-li Malopolsko stojí za to sjet občas z hlavních turistických tras a navštívit méně známý a mimořádně zajímavý tarnovský region.
Čarodějnice, zkamenělí poutníci, mumie téměř jako z egyptských hrobek. Technické památky z doby kamenné, železné a současnosti....
Rašeliniště Podlaského regionu, mírná úbočí Roztocze nostalgická oblast kolem Bugu a města-drahokamy: Lublin, renesanční Zamość nebo malíři milovaný Kazimierz u Visly. Lubelké vojvodství atrakcemi překypuje.
Podlaské vojvodství vyniká panenskou přírodou. Najdeme zde suwalskou jezerní oblast, Biebrzynské mokřady, údolí řeky Narwě, Bělověžský prales a Podlaskou soutěsku Bugu.
O tom, jak myši snědly Popiela psal již polský kronikář Gall Anonim, ale podle jeho popisu došlo k události v Hnězdně. Teprve Jan Długosz přivedl knížete do oblasti Kujaw a takto již zůstalo.
Tovární komíny, důlní vrtné věže, zatopené štoly a haldy odvalů mohou být turisticky atraktivní. Nevěříte? Navštivte Slezské vojvodství
Mohutné Tatry a kapesní Pieniny. Herkulova palice a kaňon Dunajce. Slaná kaple, papežské krémové zákusky, Wawelský drak, který na objednávku chrlí oheň. To je pouze....
Černý gryf (pták Noh) v erbu pomořanského vojvodství je také mytickým ochráncem Kašubů, zřejmě nejzajímavější etnické skupiny v Polsku.
Co spojuje Edytu Górniak, Michala Bajora a Pawła Kukize? Narodili v Opolském vojvodství. Tito umělci nejednou vystupovali před domácími, velmi náročnými posluchači ...
Každé čtvrté šlechtické sídlo, palác nebo hrad najdete v dolnoslezském vojvodství. Mnoho z nich má středověký původ, ale nechybí ani...
Lodžský kraj je nejen oblast zaslíbenou textilnímu průmyslu a filmovým snů. Je ano zemí rekordů. V Belchatovu je největší díra v zemi ....
Nízké Beskydy, historická země Lemků (Łemkowie), zaujme krásou mírných vrchů, koňmi, stovkami božích muk kolem cest, starých pravoslavných cerkví, hřbitovů a opuštěných lemkovských vesnic...
Warmińsko-mazurských region je vojvodstvím nabízejícím turistům velmi mnoho. V létě přitahuje jachtaře, kajakáře, windsurfisty, potápěče a rybáře, v zimě milovníky mushery, plachtaře plachtící na ledě) a lyžaře ...
Solińské jezero je nejobjemnější vodní nádrží v Polsku. Nádrž pojme 474 milionů metrů čtverečních vody, ale také …… 185 farem, 3 hřbitovy, několik kostelů a pravoslavných cerkví a hektary bukového lesa.
Jedním z nejzajímavějších exponátů v Muzeu vína v Zieloné Górze je láhev ovocného vína Monte Verde vyráběného v tomto městě v dobách socialismu....
Na Slovensku a na polského Podhale lze snadno najít místo, ze kterého si můžete prohlédnout Tatry v celé délce. Délka tohoto horského hřebene vysokého více než 2500 metrů činí asi 53 km a šířka pouze 30 kilometrů.
Pro zkušeného turistu-geologa a pro hledače drahokamů a polodrahokamů budou nejzajímavějšími polskými horami Sudety.
Pieniny - název největšího a nejkrásnějšího horského vápenatého masívu táhnoucího se v déle více než 500 kilometrů z Bratislavy přes Moravu, podél jižních svahů západních Beskyd až po Maramureš v Rumunsku.

NAPLÁNUJTE SI TRASU

Naplánujte si výlet
Počet osob?
1
Na jak dlouho?
2 dní

Zapište se k odběru našeho newsletteru