Warsaw 25 ºC
Napište nám
Lublin - město inspirací

V roce 1474 zde Kazimír Jagellonský zřídil hlavní město lubelského vojvodství. S postupem let se toto město stalo sídlem samosprávy židovské komunity v Polsku – Židovského sněmu a Korunního tribunálu, jehož sídlo se zachovalo do dnešních dnů.

Lublin je nepochybně centrem východní části Polska. Dlouhá, multinárodnostní tradice města zajistila, že jeho název je znám nejen v jiných jazycích, ale rovněž abecedách. V jidiš se název města píše לובלין, v ukrajinské abecedě Люблін a v ruské Люблин. Město má také litevský název v podobě Liublinas.

Údolí Bystřice (Bystrzyca) dělí město na dvě krajinářsky odlišné části – levobřežní, s hlubokými sprašovými soutěskami a plochou pravobřežní část. Soutěsky východní části města spojují turisticky mimořádně atraktivní lázně Nałęczów (30 km) a Kazimierz Dolny u Visly. S tímto regionem je město propojeno více než 80 mikrobusovými spoji denně. Podobný počet spojů vede do Varšavy, vzdálené 200 kilometrů. Město je polskou bránou na východ, má přímé železniční spojení s Kyjovem a Oděsou. Lublinem vede také nejpřímější cesta do Zamostí.

Město sehrálo v polských dějinách mimořádně významnou úlohu. V roce 1474 zde Kazimír Jagellonský zřídil hlavní město nově vzniklého lubelského vojvodství. S postupem let se toto město stalo sídlem samosprávy židovské komunity v Polsku - Židovského sněmu a Korunního tribunálu, jehož sídlo se zachovalo do dnešních dnů. Dne 1. července 1569 byla v lublinském parlamentu, za nepřítomnosti většiny litevských poslanců, zřízená unie Polského království s Velkým knížectvím litevským a 19. července téhož roku zde pruský kníže Albrecht Bedřich Hohenzollern složil, již v přítomnosti Litevců, slib poddanství vůči Zikmundu II. Augustovi. Až do rozdělení Polska byl Lublin jedním z hlavních město Polské republiky a v roce 1918 byla ve městě vytvořena lidová vláda Polské republiky a byla to první vláda osamostatňujícího se nově vznikajícího Polska. Také v roce 1944 se Lublin stal hlavním městem. Po dobu 164 dnů zde sídlil komunistický výbor Polska. 

Lublin je jedním z nejstarších polských měst, díky čemuž je zde možné najít historické památky ze všech období. Mimořádně cenné jsou byzantské malby z roku 1418 v gotické kapli, nacházející se na nádvoří hradu. Zajímavý je také celý areál Lubelského hradu s kostelem sv. Trojice a mohutným pozdně renesančním donjonem – věží poslední obrany. v blízkosti hradu jsou objekty bývalé nemocnice sv. Lazara a kostel sv. Vojtěcha. Druhým architektonickým symbolem města je Krakovská brána, ve které sídlí Historické muzeum města Lublinu.

Staleté dějiny Židů v Lublině, neformálního hlavního města židovských komunit ve východním Polsku, přetrhla 2. světová válka. V době okupace Němci zřídili v Lublině koncentrační tábor Majdanek. v současné době je na jeho místě velmi silně působící expozice. Dějiny místních Židů jsou prezentovány také v Pamětní síni lublinských židů v synagoze Chewra Nosim. 

Tyto zajímavosti doplňují bohaté sbírky jiných muzeí a kulturní nabídka divadel a kin. Zvláště známé jsou filmové přehlídky Euroshorts a Jutro Filmu (Zítřek filmu) nebo Mezinárodní dny dokumentárního filmu Rozstaje Europy (Evropská rozcestí). V Lublině se koná také Mezinárodní divadelní festival Kontestacje, sousedé, Divadelní konfrontace a mezinárodní setkání tanečních divadel. Ve městě najdete také velmi zajímavé Muzeum lublinského venkova.

Lublin je kulturním a intelektuálním životem pulzující univerzitní město. Je zde univerzita Marie Curie-Skłodowské, Katolická lubelská univerzita, vysoké učení technické a lékařská fakulta.

 

Zapište se k odběru našeho newsletteru