Warsaw 26.1 ºC
Napište nám

Perly architektury

Poznan_rynek_1170.jpg

Výlet po stezce zámků, středověkých měst nebo cisterciáckých opactví je nejlepším kurzem historie umění. Je to miniabeceda perel polské architektury – od Antonina po Zamość.

A jako Antonin. Myslivecký zámeček Radziwiłłów navrhl Karl Schinkel, nejvýznamnější německý architekt 19. století. Zajímavostí je vnitřní sál podepřený jedním velkým zdobeným pilířem. Půdorys rezidence má tvar řeckého kříže.
C jako cisterciácké opactví. Řád byl založen ve Francii a přenesen ve 12. století do Polska. Cisterciáci byli výborní zemědělci a řemeslníci, vytvářeli prosperující ekonomické a kulturní střediska v barokních staveních, která dnes tvoří celou stezku: Henryków, Krzeszów, Trzebnica, Kamieniec Ząbkowický a Lubiąż, jež se rozvíjel závratně rychle.
G jako Gdańsk s výjimečnými staroměstskými domy. Długi Targ je přehlídkou renesančních kupeckých zděných domů.
H jako Hala Století (Hala Stulecia), představuje symbol Wroclawi; znázorňuje okázalý příklad wroclawského modernismu a na počátek 20. století opravdové revoluční technické řešení autora Maxe Berga. A když už je zmínka o modernismu, nejde nevzpomenout skupinu wroclavských budov postavených při příležitosti výstavy „Bydlení a pracoviště" (tzv. WUWA) v roce 1929. Dnes se o nich učí studenti architektury z celého světa.
K jako Kostely míru ve Świdnicy a Jaworze. Protestantské kostely ze 17. století bez věží a zvonů, ze dřeva, hlíny a slámy. Stále ohromují stavitelským kumštem a okouzlují bohatě zdobenými barokními interiéry.
P jako Paczków. Slezské Carcasonne se skvěle zachovanými středověkými obrannými zdmi s několika baštami.
T jako tvrze v Kłodzku a Srebrné Górze, památky vojenské architektury ze 17. a 18. století. Části pruských opevnění jsou opředené početnými legendami, které přikrmují představivost hledačů pokladů.
W jako Wang, evangelický kostel přenesený z Norska, znázorňuje poznávací znamení Karpacze. Dřevěný svatostánek ze 17. století byl postaven bez hřebíků.
Z jako Zamość se znamenitou hromadnou zástavbou. Stylové náměstí, radnice a zděné domy s podloubím věrně následují italskou renesanci.

7 nejkrásnějších dřevěných kostelů v Polsku
Polská města a vesnice ukrývají spoustu pokladů. Mezi opravdové perly se řadí i dřevěné kostely, kterých se po celém Polsku nachází hned několik.
 Hala Ludowa (dříve Hala Století) a Szczytnický park ve Wroclawi
Byla postavena v letech 1912-1913 jako uctění památky Bitvy národů u Lipska, od které tehdy uplynulo sto let. Proto byla nazvána Halou Staletí. Je to nejznámější dílo wroslavského modernismu, jehož autorem je...
Lidzbark Warmiński - Monumentalny średniowieczny zamek
Město bylo sídlem warmińských biskupů a hlavním městem Warmii. Nejcennější památkou je biskupský hrad, který se skládá ze dvou částí.
Gotika – knihy z kamene a cihly
Gotické stavby vypínající se do nebe, zdobené obraznými motivy jsou jako knihy z cihel a kamene, do kterých byla vepsána celá historie.
Baroko - Symfonie přepychu
Kostel sv. Petra a Pavla v Krakově je nejranějším barokním kostelem v Polsku, který se později stal vzorem i pro jiné druhy staveb. Jejich prohlídka je jako cesta do země fantazie
Zapište se k odběru našeho newsletteru