Warsaw 25 ºC
Napište nám
Pieniny

Pieniny - název největšího a nejkrásnějšího horského vápenatého masívu táhnoucího se v délce více než 500 kilometrů z Bratislavy přes Moravu, podél jižních svahů západních Beskyd až po Maramureš v Rumunsku. Na hranici Polska a Slovenska byly vápenaté horniny vytlačeny nad běžný karpatský flyš. Došlo k tomu v místě, kde již mnohem dříve meandrovala řeka, nazývaná dne Dunajcem. Pieniny podobající se v současné době bílým zubům velkého draka vyrostly v mírné pahorkatině a oddělily oblast Podhale od Spiše a Beskydu Sądeckého. Řeka zůstala na stejném místě, jako před miliony let a postupně erodovala horniny, ve kterých vytvořila úzkou, velmi klikatou a nádhernou soutěsku.

Na úseku dlouhém pouhých 2,5 kilometru tvoří Dunajec až 7 meandrů v celkové délce 9 kilometrů. Výška strmých stěn kaňonu dosahuje 300 až 500 metrů a dno se místy zužuje na deset až dvacet metrů a je zcela vyplněno vodou řeky. Po levé, polské, straně často není u břehu ani místo se bezpečně postavit. Po pravé, slovenské, straně vede úzká cestička, historická obchodní cesta z Polska do Uher. Zde můžete Dunajec přebrodit nebo přejít po mostě a potom pěšky nebo na kole projít srdcem Pienin z Polska do....Polska přes Slovensko

Celý vápenatý masív se táhne v délce 30 kilometrů ze západu na východ a jeho šířka nepřesahuje 5 kilometrů. Nejnádhernější část Pienin je chráněná přeshraničním Pieninským národním parkem. Nejdůležitějšími vrcholy jsou Tři koruny (Trzy Korony, 982 m n. m), které můžete vidět na snímcích k tomuto textu. Proslavené úžasnými výhledy Sokolica (747 m n. m.) a Czertezik (774 m n. m.) se týčí asi 300 metrů nad vodní hladinou Dunajce.

 

 

 

 

 

 

 

Pieniny - název největšího a nejkrásnějšího horského vápenatého masívu táhnoucího se v délce více než 500 kilometrů z Bratislavy přes Moravu, podél jižních svahů západních Beskyd až po Maramureš v Rumunsku. Na hranici Polska a Slovenska byly vápenaté horniny vytlačeny nad běžný karpatský flyš. Došlo k tomu v místě, kde již mnohem dříve meandrovala řeka, nazývaná dne Dunajcem. Pieniny podobající se v současné době bílým zubům velkého draka vyrostly v mírné pahorkatině a oddělily oblast Podhale od Spiše a Beskydu Sądeckého. Řeka zůstala na stejném místě, jako před miliony let a postupně erodovala horniny, ve kterých vytvořila úzkou, velmi klikatou a nádhernou soutěsku.

Na úseku dlouhém pouhých 2,5 kilometru tvoří Dunajec až 7 meandrů v celkové délce 9 kilometrů. Výška strmých stěn kaňonu dosahuje 300 až 500 metrů a dno se místy zužuje na deset až dvacet metrů a je zcela vyplněno vodou řeky. Po levé, polské, straně často není u břehu ani místo se bezpečně postavit. Po pravé, slovenské, straně vede úzká cestička, historická obchodní cesta z Polska do Uher. Zde můžete Dunajec přebrodit nebo přejít po mostě a potom pěšky nebo na kole projít srdcem Pienin z Polska do....Polska přes Slovensko

Celý vápenatý masív se táhne v délce 30 kilometrů ze západu na východ a jeho šířka nepřesahuje 5 kilometrů. Nejnádhernější část Pienin je chráněná přeshraničním Pieninským národním parkem. Nejdůležitějšími vrcholy jsou Tři koruny (Trzy Korony, 982 m n. m), které můžete vidět na snímcích k tomuto textu. Proslavené úžasnými výhledy Sokolica (747 m n. m.) a Czertezik (774 m n. m.) se týčí asi 300 metrů nad vodní hladinou Dunajce.

 

 

 

 

 

 

 

Strana 2

Przeom_Dunajca_-_spyw_tratwami_-_flisacy

Většina turistů si tyto vrcholu prohlíží při projížďkách po Dunajci, které probíhají od 1.4. do 31.11. již více než 165 let. Ve vorařském přístavu v Koutech můžete nastoupit a zahájit výjimečnou cestu. Trasa má 15 kilometrů, ačkoli v přímé linii je to do dolního přístavu ve Szczawnicy pouze 6 kilometrů. Výškový rozdíl činí 36 metrů. Podle výšky vody trvá splouvání 2 až 3 hodiny. Návrat do výchozího bodů je zajišťován autobusem vyhlídkovou trasou vedoucí po polské straně Pienin.

Celý region je i přes omezenou plochu velmi pestrý z geobotanického hlediska. Rostlinstvo je vázáno na vápenaté podloží a přizpůsobené mimořádné strmostí svahů. Na malém území se vyskytuje řada velmi odlišných lokalit, z nichž jsou nejcennějšími květnaté horské louky využívané jako pastviny pro ovce.

Pěší stezky Pienin jsou z důvodů značných převýšení na krátkých úsecích náročné a v zimním období mohou být i nebezpečné. V polské části je řada vyhlídkových teras s výhledy do kaňonu Dunajce. Na úpatí Pienin mohou být doporučení hodnými cíli výletů Královský zámek v Czorsztyně, hrad Horvathů v Niedzici, přehrada na Dunajci, Krościenko a Szczawnice - lázně s výskytem přírodních minerálních vod a širokou nabídkou procedur. V západní části Pienin stojí chráněný kostel v Grywałdě a na hranici Sądeckých Beskyd je bývalý řeckokatolický kostel v Rezerwat_Przeom_BiakiJaworkách postavený v roce 1798 podle úředních předpisů rakouského císařství. Na slovenské straně řeky je oblíbeným místem návštěvníků klášterní komplex v Červeném Klášteře a hrad ve Staré Ľubovni.

Odkazy

 

Zapište se k odběru našeho newsletteru