Warsaw 26.1 ºC
Napište nám
Giżycko, srdce Mazur

Giżycko je polským hlavním městem jachtařství, položené v Mazurském pojezeří mezi jezery Kisajno a Niegocin. Giżycko je jedním z hlavních přístavů na trase Velkých mazurských jezer a jedním z polských turistických a relaxačních center.

Giżycko omývá voda dvanácti jezer. Přímo ve městě leží: Niegocin, Kisajno, Tajty, Wojsak, Popówka Duża, Popówka Mała, u které byl nalezen nejstarší důkaz lidského osídlení – sobí roh se stopami obdělání křemenným nástrojem, starý cca 15 tisíc let.

V pozdní době bronzové a na začátku doby železné se na území dnešního Giżycka vyskytovaly početné osady umístěné na pevnině i na vodě – ty byly vystavěny na dřevěných pilotech zaražených do dna nebo na uměle nasypaných ostrovech. Tak velké skupiny vodních osad se kromě Giżycka vyskytovaly pouze na Britských ostrovech.

V písemné historii se Giżycko poprvé objevilo již v 2. století n. l. A ne jen tak někde, ale v dílech Tacita a Ptolemaia z Alexandrie.

O trochu déle, v letech 1277 - 1283 se tato území ocitla pod správou křižáckého řádu. Ve 14. století křižáci v průsmyku mezi jezery Niegocin a Kisajno vystavěli obrannou pevnost s názvem Lötzen a hrad nad Łuczańským kanálem. O dvě století déle pruský kníže Albrecht Friedrich Hohenzollern - Ansbach vydal první privilegium povyšující sídliště u jezera Löwentin na město. Nyní se v hradu z červené cihly, který tvořil obytný palác a obdelníkové nádvoří obehnané zdí a příkopem, nachází exkluzivní hotel.

Po II. světové válce město používalo starý název Lec, nedlouho poté však začal být upřednostňován název Łuczany a dne 4. března 1946 v této záležitosti výrokem Komise pro stanovování místních názvů došlo k úplné změně názvu Łuczany na nové Giżycko. Dne 5. února 1945 přijela do města první skupina osídlenců z Białegostoku, za nimi přijížděli další nucení polští vysídlenci z oblastí Vilenska (polsky Wileńszczyzna, oblasti okolo litevského Vilniusu). Původní Mazuřané byli vysídleni.

V Giżycku zůstal po mazurském společenství evangelický kostel z roku 1827, který bývá přes léto scénou Mezinárodního festivalu varhanní a komorní hudby. Kostel je sálový, s předsunutou západní věží, zděný, omítnutý, se sedlovou střechou krytou taškami a s věží o čtvercovém půdorysu.

Unikátem Giżycka je otočný most z 19. století na Łuczańském kanálu. Giżycký most je jediným z funkčních otočných mostů v Evropě. Na starém vodojemu v Giżycku byl zřízen vyhlídkový ochoz. Není nutné se vysilovat, abyste si prohlédli nádherné panorama Země Velkých jezer, nahoru vás vyveze výtah.

Milovníci vojenských památek si s nadšením prohlédnou pevnost Boyen ve tvaru hvězdy, postavěnou v letech 1844 -1856 na rozkaz krále Fridricha Wilhelma IV. Pevnost je umístěna v úzkém průsmyku mezi dvěma velkými mazurskými jezery Kisajno a Niegocin. Pevnost Boyen tvořila hlavní článek řetězu opevnění Východního Pruska uzavírajícího od východu přístup do pruského panství.

www.gizycko.pl

Zapište se k odběru našeho newsletteru