Warsaw 6.1 ºC
Napište nám

Archeologie

Krzemionki_1170.jpg

Před více než 100 tisíci lety, než se objevili první paleolitičtí lovci, území dnešního Polska bylo bahnité, pokryté zelenou rovinou, na které se pásly dinosauři. Nejslavnější z nich, silesaurus opolensis, neboli „slezský ještěr z Opola", jeden z nejstarších druhů plazů na světě, žil před 230 mln. lety v Krasiejowie!

Lekci rané historie Polska stojí za to začít návštěvou v Mineralogickém muzeu ve Szklarské Porębě. Jsou zde k vidění amonity, zkameněliny, vejce dinosaurů a odštěpky meteoritů jsou dalším zapadajícím do sebe elementem fascinujícího životopisu Země.

Archeologickými pokladnicemi jsou polské jeskyně. V Maszycké jeskyni byly objeveny otřesné pozůstatky po hostinách paleolitických kanibalů, v Niedźwiedziej (Medvědí) byly zase objeveny kostry jeskynních medvědů a v jeskyni v Obłazowé byl nalezen bumerang z mamutí kosti, který je nejstarší na světě.

Kmeny (ne pouze slovanské), které obývaly dnešní polské území, po sobě zanechaly celé osady (Biskupin, Truso a Ostrów Lednický, považován za kolébku rodu Piastů), doly (Krzemionki Opatowské) a místa náboženského kultu (Ślęża, Hora Św. Anny, Kopec Wisielců). Početné dochované hradiska dnes slouží archeologickým festivalům.

Stopy po bohaté historii Polska jsou zvlášť viditelné na pohřebištích. Na příklad Jaćwingové, kdysi obývající region Suwałek, pohřbívali své mrtvé pod místa zasypaná kameny.
Gótové putující přes Polsko nechávali za sebou tajemné kamenné kruhy v Odrách a Węsiorách. Kolekci překrásných artefaktů nalezených v Hrubieszovské kotlině, můžete obdivovat v Městském muzeu v Zamości. Vandalové: římské zázraky nalezené v knížecích hrobkách v roce 1937 ve Wroclavi.

Nejcennější archeologické nálezy se přemisťují do muzeí. Zlatá koruna s orly, část tzv. Średského pokladu, který se nachází ve sbírkách Národního muzea ve Wroclavi, je vystavena ve Slezské Středě (Środa Śląska). Abyste mohli spatřit jeden z nejvýznamnějších nálezů na polském území, scytyjský zlatý poklad z Witaszkowa, musíte se vydat až do Belina.

Biskupin - Osada stará tisíc let
Zrekonstruovaná obranná osada, která je zpřístupněna k prohlídce, a archeologická rezervace se stopami člověka z období lužické kultury.
Krzemionki – Neolitická osada a jurský park
Archeologická přírodní rezervace na území neolitického dolu achátového křemene, která je výjimečná na evropské úrovni.
Hra na minulost
„Archeoturistika“ je čím dál více oblíbenou formou trávení volného času. Nejvíce lidí lákají rytířsko-archeologické slavnosti...
Poklady pod zemí – výjimečné archeologické nálezy
Nejstarší bumerang na světě, nalezený v Obłazové jeskyni v Pieninách v roce 1985, je starý 26 tisíc let!
Zapište se k odběru našeho newsletteru