1 EUR = 4.3 PLN

Nejstarší bumerang na světě, nalezený v Obłazové jeskyni v Pieninách v roce 1985, je starý 26 tisíc let! Zajímavostí je, že zbraň, která je neodmyslitelně spojena s australskými Aboriginci, byla využívaná praobyvateli polských zemí.

Vědci připouštějí, že bumerang, vytvořen z mamutího zubu, měl kultový význam, neboť na něm byly objeveny pozůstatky barviva používaného při náboženských rituálech. Dnes tuto pozoruhodnost můžete spatřit v Muzeu PAN v Krakově.

Na území Polska byl nalezen také nejstarší důkaz o používání kola člověkem. V roce 1973 v průběhu průzkumu neolitického stanoviště v Bronocicích archeologové objevili hliněnou vázu starou 5500 let se zobrazením vozu se čtyřmi koly. Váza je umístěna v Archeologickém muzeu v Krakově.

Symbolem tohoto muzea je kamenný sloup z 9. století s podobiznou slovanského boha se čtyřmi tvářemi Svantovíta. Sloup byl vytažen v roce 1848 z řeky Zbrucz na Podolí (dnes se nachází za hranicemi Polska). Podobná dřevěná socha Svantovíta byla nalezena během stavebních výzkumných prací ve Wolyni.

Královské insignie nalezené v 90. letech ve Slezské Středě, se nacházejí v místním muzeu. Średský poklad, mimo jiné zlatá koruna, kterou Blanka de Valois přinesla Karlovi IV. Lucemburskému jako věno, byla náhodně objevena při rekonstrukci. Vědci připouštějí, že král po manželčině smrti zanechal její věno u średzského Žida Mojžíše, jenž zemřel během nákazy nebo pronásledování.

O nic méně zajímavý poklad byl nalezen na území místa Kąpiel ve velkopolském vojvodství. V roce 1932 při orbě zaháklo rádlo o hrnek naplněný stovkami mincí, stejně tak polámaných a zohýbaných mincí z raného středověku.

Další tři tisíce mincí byly nalezeny v roce 2001 a rok později ti samí objevitelé našli blízko Ostrova Lednického unikátní olověnou knížecí bullu. Tyto památky dnes můžete spatřit v Archeologickém muzeu v Poznani.

Abyste mohli obdivovat zázraky, které archeologové nalézají ve středověkých městských latrínách, vydejte se do Elblągu. Mezi stovkami nádobí nalezených v suchých záchodech můžete spatřit část šály se zlatými částmi, hudební nástroje, školní tabulky, herní kostky, dětské hračky a také nejstarší v Polsku brýle!

NAPLÁNUJTE SI TRASU

Naplánujte si výlet
Počet osob?
1
Na jak dlouho?
2 dní
Zapište se k odběru našeho newsletteru