Warsaw 2.8 ºC
Napište nám
Jako v Jeruzalémě

Kalváriemi mohou být kostely nebo skupiny kaplí navržených tak, aby připomínaly jednotlivá zastavení katolické pobožnosti Křížové cesty. Polské kopie jeruzalémské křížové cesty byly budovány nejčastěji v 17. století. Dodnes přitahují tisíce věřících.

Jedním z místa, kde bylo možné získat odpustky bez cestování do Jeruzaléma je Zebrzydowská kalvárie - Kalwaria Zebrzydowska. V malém malopolském městečku vznikla před 400 léta první polská kopie Jeruzaléma, dnes zapsaná na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Podél klikatých, do kopce stoupajících stezek stojí 42 kaplí a kostelíků. O Velkém týdnu zde probíhá pašijové představení, náboženská hra pro několik stovek herců a komparsistů. Téma - poslední Ježíšova cesta.

Ve Vambeřicích (Wambierzyce), podobně jako ve Svaté zemi, mezi Sijonem, Golgatou a Táborem protéká říčka Cedron a do městečka se vjíždí přes kamenné brány, nazývané jeruzalémské. V této největším komplexu kalvárie v Evropě se nachází dokonce až 79 kaplí budovaných od 17. století. V průběhu velikonočních procesí věřící obcházejí malované jeskyně a polychromované sochy.

Paclawská kalvárie svým uspořádáním také připomíná okolí Jeruzaléma s Golgotou a Olivovou horou. Lvovský kastelán Ondřej Fredro postavil v 17. století na dvou návrších kalvárií se 42. zděnými a dřevěnými kaplemi. Pašijové cestičky jsou rozděleny na čtyři poutní stezky: Ukřižování Páně, Panny Marie Bolestné, Nanebevzetí Panny Marie a Křížové cesty.

Na hoře Cierniak ve vsi Radochów stojí, v blízkosti cihlových kaplí s obrazy s výjevy Ježíše Krista malovanými na plechu, poustevna z 19. století. Dnes tam bydlí další eremita - poustevník pečující o kalvárií.

Poustevna je také součástí stoletého komplexu Wielewské kalvárie v oblasti Kašub. Každoročně o svátku Nanebevstoupení Páně se zde koná velká pouť. Kašubský Jeruzalémem je nazývána Wejherowská kalvárie - první sakrální komplex tohoto druhu v Pomořansku a jeden z nejmohutnějších v Polsku. Pod každou z 26. kaplí je vložena prsť zeminy z Jeruzaléma.

Zapište se k odběru našeho newsletteru