Warsaw 3.9 ºC
Napište nám
Za klášterní bránou

Místo relaxace na zlaté pláži v přímořském letovisku, extrémních lezeckých výkonů nebo potápění v teplém moři - tichá cela v katolickém klášteře. Například v benediktinském opatství v Tyńci u Krakova. Opatství se nachází na strmém vápenatém srázu nad Vislou. Hosté nemusí být velmi zbožní, ale měli by se podřídit dennímu rozvrhu řeholníků. Budíček v 5:30, latinské zpěvy, práce v zahradě, modlitba čtyřikrát denně a společné stravování umožní se vnitřně ztišit a soustředit myšlenky.

Větší odhodlání je pak třeba prokázat, chcete-li strávit dovolenou u poustevnického řádu kamaldulů na Bielanech v Krakově. To možné navrhnout pouze mužům, protože klauzule (řeholní pravidla) ženám zabraňují vstup do kláštera. Hosté začínají den ve 3:45 a bydlí v drsných podmínkách. V cele je úzká, dřevěná postel, malý stůl a křeslo, dřevěná podlaha. Návštěvníci se však neztěžují, naopak, chválí vnitřní klid, který vyzařuje z řeholníků.

Bosí karmelitáni z Piotrkowic u Kielc nabízejí návštěvníkům přijíždějícím do jejich modlitebního domu nejen pobyt podřízený klášterním regulím, ale také duchovního průvodce.  Je jim jeden z bratrů, který podporuje duchovní rozvoj příchozího hosta. Atmosféře modlitby a soustředění přispívá kostel ze sedmnáctého století, loretánský poutní chrám a obrovská klášterní zahrada.

Jezuité ze Staré Wsi u Brzozowa čekají na každého, kdo by chtěl prožít individuální duchovní cvičení (rekolekce) vytvořené zakladatelem kongregace sv. Ignácem z Loyoly. To je nabídka určená spíše věřícím, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život. Každodenní rozjímání a duchovní cvičení probíhají v absolutním tichu.

Hledáte-li samotu a soustředění, můžete se vydat do řeholního domu řádu piaristů v Krakově, k františkánům v Pińczowě nebo k paulánům v Mochowě. Dámy tolik nabídek nemají, zvou je pouze kamedulské řeholnice ze Złoczewi.

Během pobytů v klášteře není dovoleno fotit, používat mobilní telefon ani počítač. Za je vhodné si vzít s sebou Písmo svaté, poznámkový blok a přehrávač. Doporučuje se skromné oblečení.

Zapište se k odběru našeho newsletteru