Warsaw 25 ºC
Napište nám
Zebrzydowská kalvárie - pášijové mystérium

Kostel řadu benediktýnů v obci Kalwaria Zebrzydowska s klášterem a poutním parkem je uveden na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Kalvárie založená Mikulášem Zebrzydowským v roce 1600 na pohraničí Makovských Beskyt a Wielické pahorkatiny je výjimečnou kulturní památkou. Přirozený tvar terénu byl zde využit jako scenérie pro symbolické představení jednotlivých zastavení křížové cesty. Vznikla tak nádherná kulturní krajina naplněná duchovními hodnotami, v níž přírodní prvky a umělecká díly se vzájemně provázaná do harmonického celku. Zebrzydowská kalvárie v sobě spojuje krásu přírody a přepych barokní architektury s hlubokým duchovním posláním.

Soubor kaplí a kostelů odráží topografii Jeruzaléma zaznamenanou na stránkách Evangelia. V současné době je součástí tohoto poutního místa bazilika Panny Marie Andělské, benediktinský klášter a soubor 42 kaplí a kostelíků na křížové cestě zasazených mezi kopci Żar a Lanckorona. Klášter s mariánským poutním chrámem je pozdně barokní stavbou s prvky rokoka a typickými ochozy. Interiér kláštera je zdoben nástěnnými malbami, historickými vyřezávanými lavicemi pro duchovní a četnými obrazy s inkrustovaným mobiliářem. To je komplex, který byl v roce 1999 zapsán na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Obraz Pany Marie Kalvarské patří k mariánským zpodobeninám, kterým je v Polsku věnována mimořádná úcta. Nachází se v jedné z bočních kaplí baziliky Panny Marie Andělské. Přesné datum vzniku tohoto obrazu není známo, ale obecně se má za to, že vznikl před rokem 1641. Třetího května téhož roku majitelé obrazu, manželé Stanislav a Alžběta Paszkowští, si všimli stékajících krvavých slz. Majitelé přenesli obraz do kostela Panny Marie Andělské na v té době již čtyřicet let existujícím poutním místě v Kalwarii Zebrzydowské. v roce 1667 byl obraz umístěn majitelem zdejších majetku Michalem Zebrzydowským (synem Mikuláše) v nově postavené kapli.

Cestičky i kaple obrazu byly jedněmi z velmi oblíbených míst modliteb krakovského biskupa Karola Wojtyly, pozdějšího papeže Jana Pavla II., který vyrůstal v nedalekých Wadowicích a Krakově. Kalwarii Zebrzydowskou navštívil také Benedikt XVI.

Samotné městečko Kalwaria Zebrzydowska bylo založeno v roce 1617 již vzpomínaným Mikulášem Zebrzydowským, který již povýšil na korunního maršálka. Nové město vzniklo hned vedle poutního místa jako zázemí pro poutníky. K ostatním doporučeníhodným památkám patří například hrad v Zebrzydowicích, krásné měšťanské domy s odpustkovými krámky a ostatní historické domy. K památkám dokládajícím vysokou duchovní kulturu patří dvě poustevny – Pěti bratří Poláků a Svaté Rozálie.

Zvláště krásné je na poutním místě slavení největšího křesťanského svátku – svátků Velké noci (Velikonoc). Koná se zde velikonoční hry – pašije, které se snaží věrně zprostředkovat evangelijní zvěst.

 

Zapište se k odběru našeho newsletteru