Warsaw 21.1 ºC
Napište nám
Zdraví

Klima a hygienické standardy nejsou v Polsku příčinou zdravotních rizik. Při překračování polské hranice nejsou vyžadována žádná ochranná očkování.

Nehody a náhlá onemocnění

V náhlých situacích lze získat pomoc na pobočkách lékařské záchranné služby v každé větší obci. Polské celostátní telefonní číslo pro přivolání zdravotní záchranné služby je 999. V Polsku platí také jednotné evropské číslo tísňového volání platné v celé Evropské unii 112. Na toto číslo lze volat z mobilních i pevných linek. Číslo 112 slouží pro oznamování situací ohrožujících zdraví, život nebo majetek.

Turisté, kteří potřebují vyhledat pomoc v horách, se mohou obrátit na horskou službu GOPR na čísle 601 100 300. Poskytováním pomoci lidem na vodních plochách se zabývá specializovaná vodní záchranná služba WOPR. V případě ohrožení zdraví nebo života v západopomořanském, pomořanském a warmińsko-mazurském vojvodství volejte na linku číslo 601 100 100. V ostatních vojvodstvích jsou odlišná telefonní čísla.

V případě onemocnění během dovolené trávené v Polsku mohou turisté ze zemí Evropské unie na základě dohod podepsaných s Polskem využívat bezplatnou zdravotní péči.
tel. 999 (celostátní číslo lékařské záchranné služby) a 112 (číslo tísňové linky platné v celé EU)

Zapište se k odběru našeho newsletteru