Warsaw 25 ºC
Napište nám

Pohostinnost

Památky

Dědictví

Tradice

Kultura

SIGHTSEEING_1170x780.jpg

Polsko je země s více než tisíciletou tradicí a bouřlivou historií. Důkazem toho jsou četné památky městské, obranné, sakrální a průmyslové architektury. Množství a rozmanitost těchto památek přitahuje turisty, kteří jsou zde vřele a profesionálně vítáni.

Každý si v Polsku najde to své! Třeba fascinující hrady, šlechtická sídla a rezidence, obvykle obklopené krásně udržovanými historickými zahradami. Samozřejmě stojí za to začít své dobrodružství od nejznámějších hradů a zámků zapsaných na seznamu UNESCO, nebo s velkým významem pro kulturní a historické dědictví Polska. Mezi takové patří Královský zámek na Wawelu, Královský zámek ve Varšavě, zámek Książ a hrad řádu německých rytířů v Malborku.

Velký počet církevních památek rozesetých po celé zemi, včetně svatostánků a klášterů známých po celé Evropě - jako je Jasná Hora v Čenstochové - zaujme nejen poutníky, ale i milovníky krásné architektury a umění mnoha epoch.

Připočítejme také archeologické objekty (například Archeologické muzeum v Biskupinu, Centrum Slovanů a Vikingů ve Wolinu, Etnografický park v Sanoku a Etnografický park v Tokarni), mohutné pevnosti a stavby zbudované pro vojenské účely (např. Stříbrná Hora, Modlin, Meziříční opevněná oblast), technické a průmyslové památky (včetně solných dolů ve Wieliczce a Bochni zapsaných na seznamu kulturního dědictví UNESCO) či objekty dřevěné architektury (Stezky dřevěné architektury v Malopolsku, na Podkarpatí a ve Slezsku).  To všechno vytváří širokou škálu důvodů k návštěvě Polska.

Památky vznikaly v průběhu staletí za různých podmínek, často v důsledku střetu vlivů západní a východní kultury. V současné době jsou tyto historické objekty nabízeny turistům jako atrakce nebo místa se zvláštní hodnotou. Některé fungují jako muzea, jiné slouží přímo hostům jako hotely nebo konferenční centra.

A co uvidí turista milující přírodu? 23 národních parků, přes 120 chráněných krajinných oblastí, četné parky a městské zahrady stejně jako přírodní krásy vepsané do panoramat měst, vesnic a zelených ploch. Uvidí také přímořskou a horskou krajinu, nížinné i horské regiony, řeky, rybníky a jezera, lesy a pralesy...

V Polsku je co navštěvovat a každý turista si tu pro sebe najde něco, co ho opravdu zaujme!

Zapište se k odběru našeho newsletteru